Eksportkontroll

Avansert søk levert av Safetec

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi, kunnskap og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Alle lisenspliktige varer, teknologi og tjenester som skal eksporteres vil finnes i vedlegg til eksportkontrollforskriften, i vareliste I og vareliste II (med unntak av utvidet lisensplikt, "catch-all").

Bakgrunnen for eksportkontroll handler om å ivareta norske og internasjonale sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser. Den har også til formål å bidra til å forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen), samt leveringsmidler for slike våpen.

For mer informasjon, se "om eksportkontroll".

Formålet med dette verktøyet

Formålet med Safetecs eksportkontroll-verktøy er å bidra til å gjøre det enklere å navigere i innholdet i eksportkontrollforskriftens «Liste II» for flerbruksvarer, gjennom en avansert søkefunksjon. Verktøyet skal hjelpe brukere å enklere avgjøre om deres eksportvarer, -tjenester eller -teknologi er underlagt eksportkontroll gjennom lov og forskrift.

Hvordan eksportkontrollforskriftens vedlegg: "Liste II - Flerbruksvarer"; er bygget opp

Flerbruksvarer er beskrevet i eksportkontrollforskriftens liste II. Listen består av flerbruksvarelistene som er fremforhandlet i de multilaterale regimene som Norge deltar i, og som EU har sammenstilt til en felles og brukervennlig liste. EUs flerbruksliste (2021/821), som utgjør den norske liste I og II, oppdateres i tråd med endringer når de blir vedtatt.

Formålet med både eksportkontroll-verktøyet og oppbyggingen av innholdet i liste II er at man skal kunne identifisere seg frem til en kode som er gjeldende for teknologien, varen eller tjenesten som skal eksporteres. Denne koden består av en kombinasjon av både tall og bokstaver. Den omfatter kategorier (0 - 9), underkategorier (A - E), den individuelle kontrolloppføringen (001 - 499) og den kronologiske plasseringen til gjenstanden (liten bokstav) som til sammen utgjør klassifiseringslistenummeret for flerbruksvaren.

Se figur 1 nedenfor for en illustrasjon av oppbygningen.